Boeren en Biodiversiteit

de-vrije-kip-0Biodiversiteit is alles wat groeit en bloeit, zowel boven als onder de grond. Het is van belang dat de soortenrijkdom in stand wordt gehouden. In de afgelopen jaren is in Noord-Brabant geëxperimenteerd met biodiversiteit op agrarisch bedrijfsniveau. Maatregelen die zich in de praktijk bewezen hebben worden in het project Boeren en Biodiversiteit Maashorst overgedragen aan agrarische ondernemers in en rondom natuurgebied De Maashorst.

Het project bestaat uit twee fasen, namelijk de ‘Masterclass’ bijeenkomsten en ‘Praktijk op eigen bedrijf’. In de Masterclass komt de groep van 30 enthousiaste ondernemers vijf maal bijeen om te leren over de thema’s Grond, Gewas, Voer, Vee en Bemesting. Elke bijeenkomst wordt begeleidt door een deskundige van het Nutriënten Management Instituut en CropEye. Bij een Masterclass hoort uiteraard ook een praktijkdeskundige. Boeren die biodiversiteit al succesvol in hun bedrijf toepassen worden ingezet om hun collega boeren te instrueren.

logo mhb visite kaartje

Reacties zijn gesloten.