Walkantfrees

walkangtfreesWalkantfrezen is vanaf dit najaar mogelijk door Anv’s land van Cuijk

Sinds deze zomer hebben de gezamenlijke ANV’s een walkantfrees ter beschikking waarmee ook slootveegsel verwerkt kan worden. Er is al enkele jaren mee gewerkt in een project van het waterschap en nu is deze machine in het hele werkgebied van Aa en Maas beschikbaar.

De walkantfrees is bestemd om slootveegsel te verwerken maar eventueel ook om oude wallen langs sloten te verwijderen.

Slootveegsel is het beste te verwerken als het meeste water eruit getrokken is (enkele dagen na het vegen tot in winterperiode)

Materiaal wordt over een strook van ongeveer 30 meter verdeeld en zorgt voor structuur in de grond en verschraling van slootkant. Als de machine ingezet word nadat vanggewas gezaaid is of als er geen bewerking meer plaats vind is er weinig gevaar voor onkruidgroei in het perceel. DLV heeft hier proeven mee gedaan in de pilot.

De snelheid is sterk afhankelijk van de omstandigheden maar in praktijk ligt deze tussen 0,3 en 3 km. Per uur.

 

Tarief:

Frees is inzetbaar voor grasland en bouwland en wordt bediend door ervaren chauffeurs.

Er wordt gefreesd met een uurtarief van € 80,00  en de verplaatsingstijd (van Wanroij naar percelen) wordt verrekend over de te bewerken percelen naar rato van.

De terug rijtijd wordt niet verrekend maar is voor chauffeur

Om kosten zo laag mogelijk te houden is het verstandig om:

  • Percelen te combineren eventueel met enkele grondbezitters samen.
  • Percelen makkelijk toegankelijk te maken.
  • Hydranten, putten en andere obstakels duidelijk herkenbaar te maken.
  • Slootveegsel in een rechte lijn neer te leggen op een redelijke afstand van raster.
  • 1 persoon meerijden op trekker om aanwijzingen te geven over de te frezen slootkanten.

 

Opgave kan door middel van mail of telefonisch. We willen wel graag de correcte gegevens voor registratie en facturering.

 

Contactpersoon ANV Raamvallei: Henk Willems Tel: 06 – 201167931

Contactpersoon ANV Groen Boxmeer: Frans Erps Tel: 06 – 20539145

Contactpersoon voor ANV De Maashorstboeren: Jan Ottens tel. 06-11225096

Algemene Coördinatie/ Contactpersoon Anv Sint Tunnis : Mat van den Broek,  Wanroij: tel 0620597082 mail: matvandenbroek@gmail.com.

Reacties zijn gesloten.