Erfvogelproject


B vd Brink zwaluwErfvogelproject / 
ErvenPlus Maashorstboeren 2016

Het Erfvogelproject / Ervenplus wordt opgezet samen met Brabants Landschap en richt zich op het creëren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en voedsel).

Boeren en particulieren met grond (erf)) in Landerd kunnen mee doen.

Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. U kunt aanvragen doen voor een aanplant laanbomen, hoogstamfruitbomen, een meidoornhaag of een struweelbosje ter verbetering van het erfvogelbiotoop. Voor mensen die een stukje in willen zaaien met een bloemenmengsel dat goed is voor bijen en vogels, kan zaaizaad besteld worden. Maar ook het ophangen en monitoren van uilenkasten, maatregelen ter verbetering voor de zwaluwen en vleermuizen zijn mogelijk. Ondersteuning vindt daarbij plaats door o.a. zwaluwen- uilen- vleermuizenwerkgroep, e.a.  Ook kleine aanvragen zijn mogelijk. Het is kortom een flexibele en laagdrempelige regeling. De gemeente Landerd doet ook een bijdrage. Vogelwerkgroepen, vleermuizenwerkgroepen, etc., worden betrokken voor het inbrengen van hun deskundigheid en informeren van de deelnemers. Ook kunnen zij de maatregelen monitoren. Zo draagt het project ook bij aan de samenwerking tussen diverse instanties en organisaties. Er zij geen kosten aan verbonden.

Indien u interesse heeft om deel te nemen kunt u zich aanmelden bij; coördinator Maashorstboeren Annie Martens;  anniemartensjam@gmail.com.

Er zal dan vervolgens een afspraak met u gemaakt worden voor een keukentafelgesprek. U kunt uw wensen aangeven en er samen met u gekeken wat er mogelijk is.

 

 

Reacties zijn gesloten.