Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN)

Erkend_streekprod logo

De stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) is een onafhankelijke keurmerkorganisatie die zich inzet voor ondersteuning van regionale initiatieven op het gebied van streekeigen productie. Ze beheert het landelijk keurmerk voor streekeigen producten. Producenten van duurzaam geproduceerde streekproducten kunnen zich door het gebruik van het keurmerk ‘erkend streekproduct’ in de markt onderscheiden en hiermee hun marktpositie versterken.

SPN heeft van het ministerie van EZ (voorheen LNV) een beleidsmatige erkenning gekregen. Dit betekent dat SPN door EZ als vertegenwoordiger van de sector van streekproducten in Nederland wordt gezien. Het ministerie heeft in haar beleid aandacht voor de bevordering van ketenvorming in de sector en herkenbaarheid van betrouwbare streekproducten voor de consument. SPN speelt als landelijke keurmerkorganisatie hierbij een belangrijke rol.
Uitgangspunt van het keurmerk is dat het bij moet dragen aan duurzame regionale ontwikkeling:
· economisch (stimulering kleinschalige bedrijvigheid, behoud van toegevoegde waarde in de streek)
· ecologisch (verminderen milieubelasting in de productieketen en het behoud of versterken van natuur, landschap en biodiversiteit) en
· sociaal (stimulering werkgelegenheid, toegang tot hulpbronnen).

Oorkonde Erkend Streekproduct voor Maashorst Speciaalbieren.

De oorkonde Erkend Streekproduct is 1 maart 2015 uitgereikt aan Fokke Roeland eigenaar van Speciaal Bierbrouwerij Oijen voor de productie van de Maashorst Speciaalbieren. De productie van deze Maashorst bierspecialiteiten; Speltbier, Kersenbier, Witbier en Maashorstpilsener voldoen aan de uitgangspunten van het keurmerk Erkend Streekproduct op het gebied van duurzame, economische en ecologisch productie.

logo mhb visite kaartje

Reacties zijn gesloten.