Organisatie

 

Klik hier voor folder van ANV Maashorstboeren

 

Bestuur:

Het bestuur van de Maashorstboeren bestaat momenteel uit zes bestuursleden waarvan een voorzitter, vice voorzitter en vier algemene bestuursleden.

Buiten bestuur:

Een penningmeester en er is een coördinator in dienst met als taken het secretariaat en het coördineren van zaken rond streekproducten, het onderhouden van de website, vormgeven aan de nieuwsbrief, tot het rapporteren, ontwikkelen en monitoren van projecten.

Stichting Maashorstboeren Projecten:

Voert projecten uit voor de Maashorstboeren.
De stichting staat geheel los van vereniging de Maashorstboeren en heeft het uitvoeren, respectievelijk doen uitvoeren van projecten in het gebied (van de) Maashorst op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ten doel. De projecten zullen op aangeven van de vereniging Maashorstboeren worden opgepakt en uitgevoerd.

Zie voor meer informatie; bestuur ANV Maashorstboeren

logo mhb visite kaartje

 

Reacties zijn gesloten.