Groen en Blauw stimuleringskader GBSK

natuurWas het buitengebied vroeger nog ‘het’ domein van de landbouw. Nu komen steeds meer functies in het buitengebied samen; wonen, werken, natuur en recreatie. Dit maakt dat bewoners en recreanten op een andere manier naar het buitengebied gaan kijken.

Door de opschaling van de landbouw zijn vele kenmerkende landschapselementen verdwenen. Elementen die aangeven hoe het gebied vroeger in gebruik is geweest en daarmee het landschap hebben gevormd. Voor de nieuwe functies in het buitengebied dient het landschap vaak als decor. Hierdoor ontstaan wensen voor het behouden en versterken van het landschap.

Om hier invulling aan te geven heeft de Provincie Noord-Brabant het ‘Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten’ ontwikkeld. Dit is een subsidieregeling die beheersvergoedingen verstrekt aan particuliere eigenaren die nog aanwezige landschapselementen bezitten. De regeling is zowel voor boeren als voor particuliere eigenaren opengesteld. Hebt u nog een houtwal in uw bezit, staat er een rij knotbomen langs uw perceel of ligt er een poel in uw weiland? Informeer dan bij de veldcoördinator eens naar de mogelijkheden voor een vergoeding…

Deze regeling biedt ook mogelijkheden om kenmerkende elementen terug te brengen in het landschap. Lagen er vroeger op uw percelen veel houtwallen en vindt u het waardevol om een gedeelte hiervan terug te brengen? Ook dan kan deze subsidieregeling interessant zijn…. U krijgt naast een vergoeding voor het aanleggen van het element, de waarde van de grond die u inbrengt vergoed. Vervolgens kunt u een contract afsluiten voor een beheersvergoeding.

Wanneer u een stuk(je) grond heeft dat landbouwkundig minder geschikt is, dan is dit waarschijnlijk dé plaats waar een landschapselement goed tot zijn recht zou komen.

Hebt u interesse om kleinschalige natuur in te passen in uw bedrijfsvoering en daardoor mee te werken aan het creëren van een mooi landschap? Of wilt u uw directe woonomgeving op een natuurlijke manier inrichten? Informeer dan eens vrijblijvend bij de veldcoördinator naar de mogelijkheden op uw locatie.

De veldcoördinator kan u helpen bij het indienen van de subsidieaanvraag en begeleiden bij het aanvragen van de benodigde vergunningen. Zijn diensten zijn gratis!

Voor actuele subsidiemogelijkheden m.b.t. natuurontwikkeling klik op onderstaande link:
Brabantslandschap subsidiemogelijkheden

 

Veldcoördinatoren:

Koen van Hout  Veldcoördinator Horst & Raam namens ANV De Maashorstboeren

voor Bernheze, Landerd, Oss & Uden

tel: 0499-21 91 24 of  06-22 22 41 46

mail: koen@projectbureauorbis.nl

 

 

 

logo mhb visite kaartje

Reacties zijn gesloten.