De Maashorstboeren houden zich bezig met natuur- en landschapsontwikkeling maar zetten ook fors in op verbrede landbouw, zoals onder andere ‘streekproducten’, recreatie (minicampings) en zorgboerderijen.

Zie voor de verschillende activiteiten onder Natuur en Landschap, Streekproducten en Toerisme.