Het bestuur van de Maashorstboeren bestaat momenteel uit vijf bestuursleden waarvan een voorzitter, vice voorzitter en 2 algemene bestuursleden.

voorzitter

Jos van Vonderen
Tel: 06-21471469
j.vonderen@kpnplanet.nl

penningmeester

Dorinne Swinkels
Tel: 06-40835372
info@palmenhoeve.nl

secretaris

Noortje Krol
Tel: 06-22257243
dewaaistap@gmail.com

bestuurslid

Marie-Jose Lamers
Tel: 06-46224293
info@maashorstboeren.nl

bestuurslid

Twan van de Berg
Tel: 06-13418621
kersepluktwan@gmail.com

Benefits

Stichting Maashorstboeren Projecten

Voert projecten uit voor de Maashorstboeren. De stichting staat geheel los van vereniging de Maashorstboeren en heeft het uitvoeren, respectievelijk doen uitvoeren van projecten in het gebied (van de) Maashorst op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ten doel. De projecten zullen op aangeven van de vereniging Maashorstboeren worden opgepakt en uitgevoerd.

Voorzitter: Jos van Vonderen, Tel: 06-21471469
E-mail: j.vonderen@kpnplanet.nl
Penningmeester: Sjaak Thomassen
E-mail: kortehei@kabelfoon.nl
Secretaris: Marie-José Lamers, Tel: 06-46224293
E-mail: info@maashorstboeren.nl

Hier een slogan of quote over de maashorstboeren

Foto: Geelgors door Rick Ruis
Foto: Brandrode rund door Eric Elbers

Leden

Streekproducten

Projecten

hectaren natuurgebied