Oprichten Maashorst Spelt Vereniging (MSV)

Spelt is een oeroude graansoort met hernieuwde belangstelling. Henk Smouter, projectcoördinator van Landerij Van Tosse en Landschapsbeheer Oss introduceerde destijds de speltteelt in onze regio en werkt sinds 2005 samen met dors club de Stofvreters aan de teelt van spelt. Die club bewerkt jaarlijks een aantal kleine percelen voor de Landerij Van Tosse in Oss-Zuid. Op deze kleine percelen kunnen moderne machines door hun grootte moeilijk uit de voeten. De landbouwwerktuigen van De Stofvreters zijn kleiner, gebruiksvriendelijker en beter voor het behoud van de grondstructuur.

Dit jaar is 20 ton Maashorstspelt geoogst. En er komen nieuwe spelt telers bij. In 2013 is onze voorzitter begonnen met het inzaaien van een veld met spelt. Sindsdien zijn er nog 3 Maashorstboeren bijgekomen, Dolf Kappen Reek, Wim Jans en Gerard v.d. Ven uit Zeeland waardoor de spelt hoeveelheid toeneemt. De horizon is rond de 100 ton. Het gebied zou wel eens de tweede spelt producerende regio van Nederland kunnen worden.
Daarom is besloten tot een volgende stap, het opzetten van een coöperatie of vereniging waarin de telers, loonwerkers, bakkers en molenaars vertegenwoordigt zijn.

En inmiddels (mei 2015) is een heuse Maashorstspelt vereniging een feit. Een vereniging waarin telers, molenaars en bakkers vertegenwoordigd zijn, zodat de hele keten rond is!

Een mooi resultaat dankzij een goede samenwerking tussen verschillende partijen!

Mocht u vragen hebben of wilt u meer informatie dan kunt u terecht bij:
Henk Smouter
Projectcoördinator
Werkplaats Natuur, Landschap en Cultuurhistorie
Landerij VanTosse, Landschapsbeheer Oss
tel: 0654288252
email: hs@werkplaatsnlc.nl

Annie Martens
Coördinator Maashorstboeren
tel: 06-54273401
email: anniemartensjam@gmail.com