Organisatie

ANV Maashorstboeren

Het bestuur van de Maashorstboeren bestaat momenteel uit zes bestuursleden waarvan een voorzitter, vice voorzitter en vier algemene bestuursleden.

Voorzitter:
Jos van Vonderen
Tel: 06-21471469
j.vonderen@kpnplanet.nl

Vice-voorzitter/penningmeester: Dorinne Swinkels
Tel: 06-40835372
info@palmenhoeve.nl

Secretaris:
Marie-Jose Lamers
Tel: 06-46224293
info@maashorstboeren.nl

Bestuurslid: 
Noortje Krol
Tel: 06-22257243
dewaaistap@gmail.com

Bestuurslid:
Niels van den Hurk
Tel: 06-17168082
nielsvdhurk@msn.com

Bestuurslid:
Twan van de Berg
Tel: 06-13418621
kersepluktwan@gmail.com

Stichting Maashorstboeren Projecten:

Voert projecten uit voor de Maashorstboeren. De stichting staat geheel los van vereniging de Maashorstboeren en heeft het uitvoeren, respectievelijk doen uitvoeren van projecten in het gebied (van de) Maashorst op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer ten doel. De projecten zullen op aangeven van de vereniging Maashorstboeren worden opgepakt en uitgevoerd.

Voorzitter:
Jos van Vonderen
Tel: 06-21471469
j.vonderen@kpnplanet.nl

Penningmeester: Sjaak Thomassen
E-mail: kortehei@kabelfoon.nl

Secretaris:
Marie-Jose Lamers
Tel: 06-46224293
info@maashorstboeren.nl

Reacties zijn gesloten.