Bijeenkomst 21 november Ledenvergadering

Op 21 november 2018 hebben we een ledenvergadering georganiseerd bij Ecopoll in Geffen. Deze avond was er tijd voor 2 sprekers Pieter van Breugel en de gastheer Robert Schuurmans. Als eerste kwam Pieter van Breugel aan het woord waarna we konden genieten van een zeer boeiende lezing over de wilde bijen waaronder zowel de solitaire bijen als de ruim 20 soorten hommels behoren. Pieter van Breugel houdt zich al 40 jaar bezig met het bestuderen van deze dieren. Door middel van een diavoorstelling van de vele soorten bijen zoals de koekoeksbijen, metselbijen, maskerbijen, behangersbijen, wolbijen etc. kregen we uitleg over het gedrag en uiterlijk van de bijen en de noodzaak van specifieke bloemsoorten voor bepaalde bijensoorten. Ook werd er een duidelijke uitleg gegeven over de diverse vormen van nesteling en de herkenbaarheid hiervan. Hierbij werd ook nog aandacht gevestigd op wat wij als welwillende “helper” van deze bijen kunnen doen bv door het plaatsen van een juist bijenhotel, of een plekje in de tuin of erf met wat oud hout. Na de lezing was er de gelegenheid tot het stellen van vragen waarna het woord werd gegeven aan Robert Schuurmans. Hij bracht het verhaal over de honingbij. Robert vertelt ons het verhaal van het bedrijf Ecopoll wat hij samen met zijn vrouw Thea runt. Alles binnen Ecopoll staat in het kader van de honingbij. In totaal hebben ze 450 volken welke met name worden ingezet voor de bestuiving van gewassen. Na de lezingen wordt er nog druk nagepraat en was er de gelegenheid om het museum van Ecopoll te bekijken. 

Een goed bezochte ledenvergadering

Reacties zijn gesloten.