Bijeenkomst omgevingsvisie Landerd maandag 7 oktober

Bij de eerste bijeenkomst op 3 juli georganiseerd door de Gemeente Landerd hebben we al veel leden mogen ontmoeten en dat doet ons goed!  In groepen kon worden meegedacht over de kwaliteiten, knelpunten en kansen voor het buitengebied. De volgende bijeenkomst staat gepland op maandag 7 oktober van 19.30 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.15 uur) in de Buitenhorst, Franse Baan 4 in Schaijk en u kunt zich hiervoor aanmelden.

Aan de hand van 5 thema’s wordt het gesprek aangegaan. De gesprekken zullen plaatsvinden in groepen, waarbij iedere groep 1 thema bespreekt. De conclusies van deze avond vormen belangrijke bouwstenen voor de toekomst van het buitengebied.

Hieronder zijn de 5 thema’s aangeven die worden besproken:

  1. Landbouw in verhouding tot gezondheid;
  2. Energietransitie in verhouding tot landschap;
  3. Ruimtelijke kwaliteit in verhouding tot nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied;
  4. Vrijkomende agrarische bebouwing;
  5. Recreatie in verhouding tot andere functies en deelgebieden.

De gemeente Landerd vraagt u van te voren aan te melden. Graag horen zij welk thema uw voorkeur heeft om over mee te praten en dit op te geven. Meld u uiterlijk woensdag 4 oktober aan via gerry.schalks@landerd.nl.

Op de website van de gemeente Landerd vindt u meer informatie: www.landerd.nl/buitengebied. Hier staat ook de presentatie en het verslag van de bijeenkomst van 3 juli.

Reacties zijn gesloten.