Collectief Agrarisch Natuurbeheer Brabant coacht Natuurinclusieve landbouw

De subsidie regeling, omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, van de Provincie noord Brabant is opengesteld!
Als Maashorstboeren bestuur zien hier wel kansen in voor mensen die hun bedrijf aan willen passen. Degene die hier iets in zien kunnen zelf contact opnemen met de contactpersonen. Zie onderstaand bericht.
Het Bestuur, Groeten Hans Donkers

Natuurinclusieve landbouw
De provincie Noord-Brabant stimuleert in haar provincie natuurinclusieve landbouw. Zij is van mening dat de intensivering van de landbouw heeft geleid tot verschraling van het agrarisch landschap en een sterke afname van de biodiversiteit en milieu- en waterkwaliteit. Natuurinclusieve landbouw biedt volgens haar hiervoor een oplossing. Natuurinclusieve landbouw wordt gedefinieerd als een economisch rendabel  landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert, in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorgt voor biodiversiteit op en rond het bedrijf.


Omschakeling gangbare veehouderijbedrijven in Oost-Brabant
De provincie heeft zich ten doel gesteld, een toename van 40 natuurinclusieve agrarische bedrijven met toekomstperspectief in de komende drie jaar. Hierbij wordt gedacht aan omschakeling van gangbare veehouderijbedrijven buiten het Brabants natuurnetwerk. De provincie heeft de drie Brabantse Collectieven gevraagd haar daarin te ondersteunen door het aanstellen van Ondernemers-coaches natuurinclusieve landbouw. De collectieven hebben Ondernemers-coaches aangesteld om u hierin te begeleiden. Hebt u interesse om de omschakeling te maken naar natuurinclusieve landbouw, neem dan contact op met onze Ondernemers-coaches.


Aangemeld en dan?
De geïnteresseerden krijgen een keukentafelgesprek met een Ondernemers-coach. Bij serieuze belangstelling stelt de veehouder samen met de Ondernemers-coach een omschakelplan op. Dit omschakelplan kan bij de provincie Noord-Brabant worden ingediend.  Met goedgekeurd omschakelplan komt men in aanmerking  voor een provinciale subsidie van € 10.000,-  Dit voor het opstellen van een businessplan. De ondernemer kan met dit budget naar eigen keuze een adviseur inhuren, om vanuit het omschakelplan een businessplan voor omschakeling naar natuurinclusieve landbouw op te stellen. De uitvoering van het businessplan is aan de ondernemer. Ook hierbij kan hij begeleiding vragen aan wie hij wil.


Omschakelplan —-> businessplan —-> uitvoering plan


Interesse?
Bent u ook geïnteresseerd in omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Neem dan contact op met één van de Ondernemers-coaches in uw gebied:

Coaches natuurinclusieve landbouw (NiL)
Harry Geling ANB Oost-Brabant Ondernemerscoach 06-57065824 hgeling@gmail.com
Jan Ottens ANB Oost-Brabant Ondernemerscoach 06-11225096 janottens@landgoedtoventje.nl
Gerard Willems ZLTO Ondernemerscoach 06-21232616 gerard.willems@zlto.nl

Reacties zijn gesloten.