Zwaluw-expert Bennie van den Brink komt naar Schaijk met bijzondere lezing over zwaluwen

B vd Brink zwaluw

Iedereen is van harte welkom; ook niet-leden!

De Maashorstboeren starten met een Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd e.a.
Op 29 maart 2016 tijdens de algemene ledenvergadering van de Maashorstboeren, komt Bennie van den Brink (zie foto) een autoriteit op het gebied van zwaluwenonderzoek, als aftrap van het project , een lezing geven.

Waar: De Buitenhorst, Fransebaan 4, te Schaijk
Datum: 29 maart 2016
Aanvang: 20.15 uur

Erfvogelproject Maashorstboeren 2016
Het Erfvogelproject wordt opgezet samen met Brabants Landschap en richt zich op het creƫren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en voedsel). Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk, zoals nestkasten en andere nestvoorzieningen, maar ook bijvoorbeeld beplanting. Brabants Landschap doet een subsidieaanvraag bij de provincie met als streven 50 deelnemers in Landerd. Door een gezamenlijke aanvraag zijn ook kleine aanvragen mogelijk. De gemeente doet ook een bijdrage. Hier kunnen maatregelen mee worden betaald die net buiten de subsidievoorwaarden van andere regelingen vallen, bijvoorbeeld het plaatsen nestkasten of van een bankje. Het is kortom een flexibele en laagdrempelige regeling. Vogelwerkgroepen, vleermuizenwerkgroepen, etc., worden betrokken voor het inbrengen van hun deskundigheid en informeren van de deelnemers. Ook kunnen zij de maatregelen monitoren. Zo draagt het project ook bij aan de samenwerking tussen diverse instanties en organisaties. Bedrijven kunnen aanvragen voor een aanplant (ter verbetering van het erfvogelbiotoop) tot het ophangen en monitoren van uilenkasten, maatregelen ter verbetering voor de zwaluw, vleermuizen etc. etc. Ondersteuning vindt daarbij plaats door o.a. zwaluwen- uilen- vleermuizenwerkgroep, IVN e.a. Het project dient dit jaar uitgevoerd te worden, maar kan tot halfweg volgend jaar afgewerkt worden. Er wordt ingezet op ca. 50 deelnemers (boeren en particulieren met grond (erf)) in Landerd.
In de volgende jaren hopen we het project uit te breiden naar de andere Maashorstgemeenten.

Reacties zijn gesloten.