Erfvogelproject Landerd 2016 is gestart!

 

161011-peter-stroeken-1e-keukentafelgesprek-erfvogels-2

Eerste keukentafelgesprek Erfvogelproject, vlnr: Marco Renes (Brab Landschap), Peter Stroeken en Jan Ottens

Het Maashorstboeren Erfvogelproject i.s.m. Brabants Landschap, ZLTO Landerd en de gemeente Landerd is deze week van start gegaan.

De komende weken worden de gesprekken gevoerd met de deelnemers, boeren en particulieren met grond (erf) in Landerd. Er wordt in kaart gebracht welke maatregelen de deelnemer wil en of die passen binnen het projectplan.

Van degenen die de maatregelen uit willen (laten) voeren wordt daarna een subsidieverzoek ingediend bij Brabants Landschap. Het streven is dat de maatregelen dit najaar of voorjaar 2017 uitgevoerd kunnen worden.

Veruit de meeste boeren koesteren de erfvogels zoals: zwaluwen, roodstaartjes, de vliegenvangers, kwikstaartjes en uilen. Door allerlei maatregelen van overheidswege (o.a. verbod op een open mestvaalt en het vogelvrij houden van de melktank lokalen waarin met name de zwaluwen graag broeden) krijgen erfvogels het echter steeds moeilijker.  Het Erfvogelproject richt zich op het creëren van betere omstandigheden voor erfvogels (nestgelegenheid en voedsel). Vaak kan het biotoop van deze diertjes met behulp van kleine ingrepen enorm verbeterd worden.

Laagdrempelig

Er is een breed scala aan maatregelen mogelijk. Denk hierbij niet alleen aan (erf)beplantingen en het plaatsen van nestkasten voor uilen, zwaluwen, roodstaartjes, vliegenvangers, maar ook aan andere ondersteuningsmaatregelen voor erfsoorten, zoals de vleermuis. Het maken van zwaluwdraden etc. Het is een flexibele en laagdrempelige regeling waarbij men geen enkel risico loopt ten aanzien van milieuvergunning en of verplichtingen op lange termijn!

Beplanting is uiteraard alleen subsidiabel als die niet al vanwege een andere reden verplicht was (bijvoorbeeld omdat die eis al opgenomen is in de milieuvergunning).

Wordt de aanvraag voor beplanting te hoog qua budget, dan bekijken we samen met de deelnemer of een betere regeling passend is (STIKA en of ‘Verbindingen Landschap’)

Vogelwerkgroepen, vleermuiswerkgroepen, etc., worden betrokken voor deskundigheid en informeren van deelnemers. Ook kunnen zij de maatregelen monitoren en de kastjes ophangen, als de deelnemer dat wenst. Zo draagt het project ook bij aan de samenwerking tussen diverse instanties en organisaties.

De Maashorstboeren beschikken over een Groenploeg, die (indien gewenst) het planten en of snoeien van bomen, willen doen.

 

 

Voor meer informatie en aanmelding, kunt u terecht bij de coördinator van de Maashorstboeren: Annie Martens (voor gegevens zie de contact pagina).

Reacties zijn gesloten.