Groene subsidieregelingen in Uden

Groene subsidieregelingen in Uden

Gemeenten Uden kent een uniek en divers landschap, waar vele dier- en plantsoorten huizen. Diverse organisaties vinden het belangrijk dat dit landschap in stand gehouden wordt en de biodiversiteit vergroot wordt. Dit zodat het leefgebied van karakteristieke soorten van het agrarisch landschap zoals de steenuil, patrijs, veldleeuwerik, geelgors, bijen, hommels en vlinders wordt versterkt. Daarom bieden de gemeente Uden, provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en Maas en Coördinatiepunt Landschapsbeheer van Brabants Landschap diverse subsidiemogelijkheden om het landschap in stand te houden en waar mogelijk te versterken. Hierbij kunt u denken aan subsidie voor aanleg en onderhoud van bijvoorbeeld houtsingels, hagen en heggen, fruitboomgaarden en diverse bloemrijke (akker)randen. In sommige gevallen zijn er ook mogelijkheden voor een vergoeding voor de grondwaardedaling of opbrengstenderving voor de ondergrond waarop de elementen aangelegd worden.

Ook zijn er op dit moment subsidiemogelijkheden in Uden voor soortgerichte maatregelen zoals bijvoorbeeld nestkasten, steenuilvriendelijke drinkbakken en muizenruiters.

 

Helpt u mee?

Wilt u een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en instandhouding van natuur, landschap en biodiversiteit in Uden? Kom dan naar de informatieavond ‘Groene subsidieregelingen in Uden’ en laat u bijpraten over de mogelijkheden op uw erf en/of percelen.

 

Datum: maandag 11 juni

Tijd: 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur)

Locatie: Naat Piek, Pnemstraat 1, 5406 XA, Uden

 

Aanmelden

In verband met een beperkt aantal plaatsen vragen wij u uiterlijk 5 juni aan te melden op het mailadres info@orbis.nl.

 

Quickscan

Voor de eerste 30 aanmeldingen is er de mogelijkheid om een quickscan uit te laten voeren waarin voor u in kaart gebracht wordt welke subsidiemogelijkheden er zijn op uw erf en/of perceel. Als u hier interesse in heeft verzoeken wij u dit aan te geven bij uw aanmeldingen. Geef hierbij ook aan waar uw erf (adres) en/of uw percelen liggen.

 

Deze avond wordt mogelijk gemaakt door:

 

Gemeente Uden
Gebiedsplatform Uden-Buiten
Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden
Brabants Landschap coördinatiepunt Landschapsbeheer

 

 

Reacties zijn gesloten.