Inspireerde Najaarsvergadering met spreker Alex Datema

Op 27 november vond de najaarsvergadering plaats bij boerderijcamping De Kreitsberg in Zeeland. Alex Datema was uit het hoge Noorden afgereisd om invulling te geven aan deze avond. Alex Datema is melkveehouder vlak bij de stad Groningen en daarnaast voorzitter van BoerenNatuur, de koepelorganisatie van de 40 collectieven in Nederland. De agrarische natuurvereniging de Maashorstboeren valt onder het Collectief Agrarisch Natuur Beheer (ANB) Oost-Brabant. In het transitieproces waarin zich de Nederlandse landbouw bevindt, schuift Datema regelmatig aan tafel bij partijen als LTO, Friesland Campina en Rabobank, waarbij in overleg de lijnen voor de toekomst van de Nederlandse landbouw worden uitgezet. Het was een inspirerende avond, waarbij we inzicht kregen hoe een rendabel verdienmodel haalbaar zou kunnen zijn binnen de Natuur Inclusieve Landbouw. Er werd ook ruimte geboden om met een kritische blik te kijken naar de huidige ontwikkelingen zoals de huidige stikstofcrisis in Nederland. De notulen van deze avond en de presentatie worden zo spoedig mogelijk nagezonden.

We werden deze avond hartelijk ontvangen met koffie en een heerlijke cake en we sloten af met een heerlijke bruisende wijn vanuit de eigen wijngaard “De Kreitsberg”. Willeke gaf een toelichting over het ontstaan van de Kreitsberg, de wijngaarde, B&B en de ambities voor de komende jaren. Wij bedanken dan ook Kees en Willeke voor de geboden gastvrijheid en we kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst waarbij ruim 30 leden aanwezig waren.

Reacties zijn gesloten.