Ledenvergadering

De ALV van 4 april vond plaats bij Zorgboerderij Amatheon te Uden. De vergadering werd geopend door onze voorzitter Jos van Vonderen, waarbij Jos terugkeek op de activiteiten van het afgelopen jaar. De visie van de Maashorstboeren werd verwoord door vicevoorzitter Dorinne Swinkels. Het financieel jaarverslag werd toegelicht door Marie-José Lamers (penningsmeester). Het verslag werd goedgekeurd door de aanwezigen.

We kunnen terugkijken op een geslaagde bijeenkomst met o.a. een duidelijke uitleg door Joos van Hees over de ontwikkelingen ten aanzien van de Stika-regelingen. Daarnaast kwam een goede discussie op gang over het beleid van o.a. gemeenten, Staatsbosbeheer om gronden in en rond de Maashorst te verschralen door teelaarde af te graven, dit komt de bewatering van het gehele gebied niet ten goede ofwel het omgekeerde beleid. Er is afgesproken dat de secretaris van de Maashorstboeren dit en andere punten en feiten gaat inventariseren onder de leden en dit samen met ZLTO op te pakken. Na de pauze hebben Jos en Heide Timmers uitleg gegeven over het ontstaan van de Zorgboerderij Amatheon te Uden. Ze werken nauw samen met de “stichting Dichterbij” en ontvangen gemiddeld 7 cliënten per dag. Een inspirerend verhaal voor alle aanwezigen. We bedanken Jos en Heidi voor deze boeiende bijdrage en de geboden gastvrijheid.

Reacties zijn gesloten.