Maashorst Spelt Coöperatie in Oprichting

Spelt is een ouderwetse graansoort en is tegenwoordig weer heel populair.
Henk Smouter, projectcoördinator van Landerij Van Tosse en Landschapsbeheer Oss werkt sinds 2005 samen met dors club de Stofvreters aan de teelt van spelt. Sinds vorig jaar zijn er ook Maashorst boeren die spelt telen. Er is tijdens de eerste inventarisatie bijeenkomst besloten om gezamenlijk een Maashorst Spelt Coöperatieve Vereniging op te gaan zetten waarin de telers, bakkers, molenaars en ‘loonwerkers’ zijn vertegenwoordigd.

Reacties zijn gesloten.