Percelen te koop in natuurgebied De Maashorst

Voor de inschrijver met het beste plan om natuur te beheren, zijn er percelen te koop in natuurgebied De Maashorst (gelegen in Oss, Landerd, Uden en Bernheze).

Op 7 augustus is de openbare verkoop van start gegaan voor
20  percelen met een totale omvang van ca. 27 ha.

Op de website www.ark.eu onder de naam “Maashorst”,
staat vanaf deze datum de leidraad (met bijlagen)
met de volgende informatie:

  • Gegevens van de percelen en waar ze zijn gelegen.
  • wat de voorwaarden voor het natuurbeheer zijn
  • om welke percelen het gaat en wat de (vaste) vraagprijs is
  • hoe uw plan wordt beoordeeld
  • hoe en wanneer u uw plan kunt indienen.

Reacties zijn gesloten.