Regionale ANV dag 2017

Samen met andere agrarische ondernemers, ANV’s, Collectieven,  landgoedeigenaren, provincies, waterschappen en TBO’s praten over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer waarbij het accent lag op draagvlak, natuurkwaliteit en samenwerking in de regio. Dat was het doel van deze geslaagde ANV dag op de Barendonk te Beers. De Maashorstboeren namen deel aan deze dag.

Iedereen werd van welkom geheten door Jack Verhulst voorzitter ZLTO klankbordgroep Natuur en Landschap. Er volgde een toelichting op het programma door dagvoorzitter Herman Wijdeven voorzitter Collectief ANB Oost-Brabant.  Jochem Sloothaak van Coördinatiepunt Landschapsbeheer en Gerard van de Wouw vrijwilliger vertelden vanuit ervaringen en resultaten rond weidevogelbeheer in de Beerse Overlaet. Gerald Willemsen van ANV Raamvallei gaf een uiteenzetting over natuurcompensatie Kraaijenbergse Plassen. En Peter Broekmans van de gemeente Cuijk  vertelde over natuurcompensatie en het belang vanuit gemeente en  om samen te werken.

’s Middags werd er een kijkje genomen, eerst per bus en daarna op de fiets, in de keuken bij Collectief ANB Oost-Brabant.  Op locaties waar vanuit de gebiedsaanvragen van 2016 en 2017 diverse beheerpakketten o.a. akkerranden en vormen van landschapspakketten ten behoeve van de provinciale prioritaire soorten zijn gerealiseerd. Een volgende stap is het naar resultaatgericht agrarisch natuurbeheer, passend binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering.  Onder het genot van een hapje en drankje werd deze inspirerende dag afgesloten.

Reacties zijn gesloten.