Ruim 6 ton voor agrarisch natuurbeheer in Landerd, Oss en Grave! Er is nog budget over voor potentiële deelnemers. Aanmelden kan tot 1 augustus 2018!

Extra subsidie voor het agrarisch natuurbeheer

ANB Oost Brabant slaagt erin om ruim 6 ton extra subsidie voor het agrarisch natuurbeheer naar Landerd, Grave en Oss te halen.

Dit bedrag wordt verdeeld over de jaren 2019 t/m 2021. En dient ter compensatie van gederfde inkomsten van boeren (en particuliere grondbezitters) die grond inzetten voor natuur.

 

Subsidie speciaal voor akker en weidevogels

Deze subsidie is speciaal bedoeld voor akker en weidevogels. Met de akker en weidevogels gaat het bijzonder slecht. Een flinke impuls in het agrarisch natuurbeheer is daarom meer dan welkom.

Er zijn speciale pakketten waarmee de boer en de veldmedewerker een optimaal plan maken.

Een mix aan pakketten gaat zorgen voor veel variatie en daarmee een forse toename aan biodiversiteit in de aangewezen gebieden (zie kaart).

Speciale pakketten zijn er voor: kieviten, leeuweriken, patrijzen en bijen.

Grond die ingezet wordt voor agrarisch natuurbeheer blijft landbouwgrond. Mestplaatsingsruimte en basis- en vergroeningspremie blijven gelijk.

 

Aanmelden

Er is nog budget over voor potentiële deelnemers. Aanmelden kan tot 1 augustus 2018!

Veldmedewerker Jan Ottens: 06-11225096 janottens@landgoedtoventje.nl

Subsidie is alleen mogelijk in aangewezen gebieden: paarse en groene delen binnen de cirkel (zie afbeelding).

 

Vanaf 1 januari 2016 is een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) in werking getreden. Kern van het nieuwe stelsel is een streekgerichte benadering. Subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan alleen in kansrijke gebieden. Die zijn door de provincie aangewezen en op kaarten aangegeven als ‘leefgebieden’.

De overheid maakt geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische streekcollectieven. De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de praktijk van de boer en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- , landschaps- en waterbeheer af. De Collectieven zijn verantwoordelijk voor de betalingen, controles en de beheermonitoring. Er zijn drie Brabantse collectieven: West-, Midden-, en Oost-Brabant. De Collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen uit de regio. www.anbbrabant.nl

 

Reacties zijn gesloten.