Stichting Maashorstboeren i.o.v. gemeente Bernheze

Ook dit jaar zet de gemeente Bernheze het pilotproject Bloemrijke randen voort. De Stichting Maashorstboeren zal wederom de praktische begeleiding en communicatie met de deelnemers ter hand nemen.  Afgelopen jaar zijn er mooie resultaten geboekt. Dit jaar hopen we samen met de gemeente en de deelnemers tot werkbare conclusies te komen met betrekking tot  duurzaam gebruik van pachtgronden van de gemeente Bernheze. Er zijn geen nieuwe randen ingezaaid maar we monitoren de meerjarige randen qua ontwikkeling van kruiden en insecten. Afgelopen jaar heeft de WUR geconstateerd dat in de 2-jarige randen de meeste insecten voorkwamen. We zien echter ook dat de randen op sommige plekken verruigen en dat er ongewenste kruiden opkomen.

Tweejarige rand met Melganzenvoet en Bijvoet net zo hoog als de mais.

In de zoektocht naar een optimale balans tussen natuur en agrarisch grondgebruik  kijken wij als Agrarische Natuurvereniging ook naar initiatieven die vanuit BoerenNatuur komen. Hun visie, met praktische ideeën, waarbij gedacht wordt in termen van ‘natuur inclusieve landbouw’ én aan ‘landbouw inclusieve natuur’, kunnen naar onze mening een belangrijke bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling naar een duurzamere manier van landbouw mét gezonde verdienmodellen voor de boeren.

Tweejarige rand Ruitersweg West.

Reacties zijn gesloten.