Tweede bijeenkomst praktijkleergang het Brandrode Rund

2016-09-23-14-31-22

Foto 1: Gerrie Roersch een man met enorm veel ervaring als boeren natuurbeheerder wist de deelnemers te boeien!

Op 23 september vond de tweede bijeenkomst plaats van de praktijkleergang het Brandrode Rund. Dit als onderdeel van het project ‘Het-Brand-Rode-Rund-als-grote-grazer-in-en-rond-de- Maashorst’. Een project dat de Maashorstboeren in 2016 gestart zijn, in samenwerking met andere partijen en dat duurt tot eind 2017.

Natuurbegrazing:
De praktijkleergang bestaat uit 6 dagen verdeeld over 2016 en 2017.

Tijdens de praktijkleergang krijgen de deelnemers uitleg in zaken als: natuurbegrazing, PR en communicatie en verwaarding van producten van dit rund.

Deze tweede dag stond wederom in het teken van natuurbegrazing. Docent Geert Willems wist de cursisten die ochtend op deskundige wijze te boeien met dit onderwerp.

De middag werd ingevuld met een excursie naar de Maasduinen waar Melkveehouder Gerrie Roersch al jarenlang ervaring heeft met begrazing in natuurgebieden en beheert tientallen ha natuurterrein van SBB en Rijkswaterstaat in en nabij nationaal park Maasduinen (Brandroden en Schotse Hooglanders). Daarnaast ‘klust’ hij bij SBB (groene diensten).
Bijzonder leerzaam was ook de kennismaking met verschillende typen ‘grasland’. Het maakt nogal een verschil of we met klei-  of zandgrond te maken hebben.
Ook de effecten van verschraling en het effect ervan op het gewenste eindstadium van de graslanden kwam duidelijk in beeld. Indicatorsoorten werden getoond op zowel de zeer schrale heideachtige zandgronden als op de kleigronden langs de Eckelsebeek.

2016-09-23-15-56-02

Brandrode runderen, Eckelsebeek, de zeggesoorten orchideeën tonen aan dat de biodiversiteit de goede kant op gaat.

Nieuwe streekproducten op basis van het Brandrode Rund:

Een worstenbroodje gemaakt van vlees van het Maashorst Brandrode Rund en met Maashorst spelt wordt momenteel ontwikkeld. Meer Maashorststreekproduct is nauwelijks denkbaar!
Tijdens de lunch werden ze getest door de deelnemers, die daardoor tevens als proefpersoon dienden.

Het mooie van het Brandrode project is de veelzijdigheid er van:

  • Cultuurhistorie (een oeroud ras dat nagenoeg verdwenen was, wordt weer op een vitaal peil gebracht)
  • Het ras past prima bij de natuurontwikkelingen van de laatste decennia.
  • Daar bovenop gaat dit project ook nog een paar prachtige streekproducten leveren!Brandrode runderen langs de Eckelsebeek. In het voorjaar groeien hier orchideeën en ook nu toonden zeggesoorten aan dat de biodiversiteit hier de goede kant op gaat.

Reacties zijn gesloten.