Zorgboeren in de vier Maashorstgemeenten volgden StorySelling.

Het verhaal van collega’s: een belangrijk wapen in de strijd tegen bedrijfsblindheid!Meer Maashorst:

Meer Maashorst:
In oktober en november volgden vijf zorgboeren het programma StorySelling. Dit in het kader van het deelproject ‘zorg op de boerderij’, een klein onderdeel van het project: ‘Meer Maashorst ‘een gezond landschap’. ZLTO is projecteider en de Maashorstboeren mede uitvoerder. Een uniek project, waarin de deelnemers (zorgboeren) een meerwaarde voor hun bedrijf leerden kennen. Dit door handig gebruik te maken van natuurgebied de Maashorst (gezond landschap!) ter onderscheiding van hun bedrijf. Een kort maar bijzonder geslaagd project!

Zorgboeren:
De deelnemers van zorgboerderijen bieden passende zorg voor diverse doelgroepen met een zorgvraag. De ondernemers beschikken ieder over een uniek aanbod. Maar hoe profileren zij zichzelf en de unieke kernwaarden van de zorgboerderij naar buiten toe? Een belangrijke zaak als het gaat om continuïteit in het bedrijf door behouden van oude en het werven van voldoende (nieuwe) cliënten!

Een verdieping op het thema StorySelling helpt de ondernemers in de uitvoering hiervan. Door de inspiratie die hieruit voortkomt worden nieuwe productmarkt combinaties gedeeld en/of gevonden die meegenomen kunnen worden naar de eigen bedrijfsvoering.

Enthousiaste deelnemers tijdens een van de werksessies

StorySelling:
Tijdens de vier bijeenkomsten ‘StorySelling’ trainden de deelnemers zichzelf in het presenteren van deze unieke kernwaarden van de zorgboerderij naar buiten toe. Want hoe profileer je jezelf als zorgondernemer, hoe laat je specifieke kwaliteiten van je bedrijf zien, je eigen zorg specifieke waarden met een toekomstperspectief voor lange termijn? Als Maashorst zorgboer herkenbaar in de omgeving, om het bedrijf nog beter op de kaart te zetten en gebruikers van de zorgdiensten te motiveren en te stimuleren van hun zorgdiensten gebruik te maken. Door samen te werken met andere zorgboeren, te leren van elkaar, krachten te bundelen en gebruik te maken van de populariteit van natuurgebied de Maashorst!

Product marktcombinaties:
Daarnaast zijn er de ontwikkeling van vervolgactiviteiten; twee nieuwe product-markt combinaties voor zorgboerderijen. De eerste productzorgmarktcombinatie is; Gezins-leren-kamperen’; gezinsbegeleiding voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen. De tweede productzorgmarktcombinatie is het ‘ MantelDiner voor twee’; biedt de mogelijkheid aan thuiswonende (dementerende) oudere om samen met zijn/haar mantelzorger aan te schuiven, tijdens het warme maaltijd moment op een zorgboerderij in de buurt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *