In het voorjaar kon de ALV (Algemene Ledenvergadering) door corona helaas niet plaatsvinden. Volgens de RIVM-richtlijnen zou dit nu wel mogen met een maximum van 30 personen. Toch vinden wij het in deze tijd niet raadzaam om een dergelijke bijeenkomst met meerdere deelnemers te organiseren. We zijn voornemens om de informatie voor de ALV zoals de notulen, agenda en powerpoint per mail te versturen naar alle leden, waarin een periode wordt geboden om hierop schriftelijk te reageren. Het is en blijft namelijk van belang om onze onze leden inzicht te geven in o.a. de financiele cijfers en mee te laten denken naar de toekomst toe. U zult begin november de email m.b.t. de ALV ontvangen.