Nieuwe veldcoördinator Sjoerd Emmen (stika regeling)

Sjoerd Emmen is de nieuwe veldcoördinator voor de Stika regeling in onze regio. Hij is te bereiken via: 06-86846999 of sjoerd@orbis.nl. Stika is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Particuliere grondeigenaren (agrariërs en burgers) kunnen een bijdrage krijgen voor de aanleg en/of beheer van landschapselementen. Orbis is een bureau dat de Stika regeling uitvoert voor deze regio. Zie voor meer informatie hier

Reacties zijn gesloten.