Nieuwsbrief nr. 2 Mei 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

Voorwoord door de voorzitter

In 2015 is Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant opgericht om uitvoering te geven aan het agrarisch natuurbeheer ‘Nieuwe stijl’ . Namens het bestuur kan ik zeggen dat het een forse taak is om als bestuur de taken van het collectief uit te voeren. Als bestuursvoorzitter kan ik aangeven dat ik trots ben op de bestuursleden en de grote hoeveelheid werk die is verzet. Belangrijk is ook, om dit goed uit kunnen voeren, een goede taakverdeling en een goede sfeer binnen het bestuur. Wat mij als voorzitter het meest aanspreekt is de manier waarop we met elkaar communiceren, open, correct en respect voor mekaar. Niet onbelangrijk te vermelden de goede samenwerking met Zeebra, die ons op een geweldige manier ondersteunen in de persoon Erik van Moorsel. Ook gaan we in contact met de inliggende ANV’s om met hen afspraken te maken en uit te leggen wat wij doen. Wat kunnen we voor mekaar betekenen en wat is de rol van de ANV naast het Collectief. Onze eerste ervaringen hebben we nu gehad, en met de uitkomsten daarvan gaan we nu verder om het voor onze deelnemers en leden zo goed mogelijk ingevuld te krijgen. Landbouw en Natuur zal steeds meer een combinatie worden, en onze inzet zal er dan ook op gericht zijn dat het moet passen in de bedrijfsvoering, zowel financieel als bedrijfsmatig.
Het eerste beheerjaar 2016 is met goed resultaat afgerond en de vooruitzichten voor de komende jaren zijn ook goed te noemen.
De opgave voor het bestuur is de komende jaren als volgt te omschrijven. “We willen als collectief het agrarisch natuurbeheer een relevant deel laten zijn van de agrarische bedrijfsvoering. Daarbij is het streven het behalen van een goed ecologisch resultaat binnen een moderne agrarische bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke overheadkosten”.
Met name dit laatste is voor het bestuur een speerpunt voor de komende jaren.
Herman Wijdeven, voorzitter.

Er zijn nu weer nieuwe  mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer en ook randenbeheer langs waterlopen.
In de nieuwsbrief, en ook op de website https://anbbrabant.nl,  vindt u meer informatie over deze mogelijkheden.

In de nieuwsbrief worden de volgende punten besproken;
Terugblik jaarvergadering
Gebiedsaanvraag 2016, 2017
Leefgebieden in Oost Brabant
Gebiedsaanvraag 2017
Vrijwilligers.
Controles en monitoring
Beheerpakketten weidevogels
Gebiedsaanvraag 2018: focus op de Peel en Water
Voorintekening 2018

Door op onderstaande link te klikken kunt u de volledige nieuwsbrief lezen.

Nieuwsbrief nr. 2, Mei 2015 Coöperatief Collectief Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *