2020 is het laatste jaar van het pilotproject Bloemrijke randen in de gemeente Bernheze. Vanwege Corona zijn er nauwelijks overlegmomenten geweest waardoor het gevoel van gezamenlijkheid wat ontbreekt. Gelukkig trekken de randen zich niks aan van het Coronavirus en hebben gebloeid als nooit tevoren!  Binnenkort vindt er een evaluatie plaats en zullen door de gemeente aanbevelingen worden geformuleerd om het duurzaam gebruik van pachtgronden ook in de toekomst vorm te geven.  T.z.t. zal hierover in een volgende  nieuwsbrief verslag van worden gedaan.

Tweejarige rand Hoge akkers Nistelrode