Onze voorgangers hebben in het verleden zes mooie wandelroutes over het boerenland ontwikkeld in samenwerking met verschillende landeigenaren. Helaas zijn door gewijzigde subsidieregelingen en andere keuzes niet alle routes meer compleet. Fervente wandelaars melden met regelmaat dat ze op bepaalde plaatsen vastlopen en denken graag mee in oplossingen. Het zou ontzettend jammer zijn als de routes verloren zouden gaan en dit vraagt om een gerichte aanpak. Wij hebben als bestuur uitgesproken dat we circa vier routes willen behouden en als vereniging mee willen dragen in de kosten om dit voor elkaar te krijgen en uit te dragen. Joos van Hees heeft dit project opgepakt en is samen met landeigenaren, vertegenwoordigers wandelknooppuntnetwerk  en gemeentes in gesprek om de routes te completiseren. Een subsidievoorwaarde is dat deze boerenlandroutes verbonden zijn met het wandelknooppuntennetwerk van Visit Brabant.

Het wandelen over boerenland is een unieke belevenis voor jong en oud. Wij hopen dan ook van harte mede door de inzet van de gemeenten en landeigenaren we weer vol trots de wandelroutes kunnen uitdragen. Heb je ideëen, oplossingen, denk gerust mee en meld je bij Joos van Hees (coördinator wandelen over boerenland 2.0),
joos.vanhees@home.nl, 06-46892650