Aftrap ErvenPlus van Brabants Landschap bij d’n Oven in de gemeente Landerd.

Op vrijdag 3 februari vond in de gemeente Landerd, bij D’n Oven (familie Schraven) de officiële aftrap plaats van het project: ErvenPlus.
Een project dat in 22 gemeenten van start gaat en in Landerd al volle gang is. In Landerd gingen de voorbereidingen van dit project al ruim een jaar geleden van start. De belangstelling is overweldigend. Met 60 deelnemers (waarvan 33 agrariërs!) die reeds bezocht zijn, en nog 15 op de wachtlijst, is het project een grandioos succes.

 


Foto: Op deskundige wijze wist Marco Renes (Brabants Landschap) zijn gehoor te boeien. Door samenwerking van boeren en natuurpartijen draagt het project ErvenPlus bij aan een mooier en leefbaarder platteland.

 

 

Betere leefomstandigheden voor erfvogels
Jan Baan, Jochem Sloothaak en Marco Renes (Brabants Landschap) benadrukten het belang van het boerenerf als leefgebied voor erfbewoners: zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen (de erf bewoners). De erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden. Dat is jammer, want deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. Door het ErvenPlus project komt er weer meer biodiversiteit op de Landerdse erven.

 

 

 

 

 

Foto: Erven zijn een belangrijk leefgebied voor diersoorten van het boerenland. Peter Schraven plant samen met Jan Baan en Jan Ottens, zijn laatste meidoorn van de 150 m meidoornhaag bij de zojuist geplaatste Torenvalkenkast op zijn boeren erf.

 

 

Samenwerking tussen boeren en natuurpartijen
Natuurpartijen zijn niet per definitie tegen de boer en in de kern zijn boeren niet tegen natuur, en dat kan ook niet, want dan zouden ze tegen zichzelf zijn! Ze zijn immers te zeer afhankelijk van de natuur. Dat 33 van de 60 deelnemers agrariër zijn dat zegt genoeg.  Jan Ottens: “Agrarische natuurverenigingen kunnen hierin de mooie rol vervullen van verbindende factor. Een rol die nog meer en beter opgepakt zou mogen worden door de Agrarische natuurverenigingen. Het ErvenPlus project is hiervoor een uitermate geschikt middel.”

 

Waarmee worden de Erven  in Landerd op gePlust:

5         kasten kerkuil                        19         steenuil kasten                       51          laanbomen

76         knotwilgen                           125 m    elzenhaag                             250 m    beuken haag

60 m    struweelhaag                       850 m    meidoornhaag                     2000 m2 struweelbosje

5700 m2 bloemenweide                   123         hoogstamfruitbomen                  19         torenvalkenkasten

169         vleermuiskastjes                   23         mussenkasten                     161         openkastjes roodstaart

55         spreeuwenkasten                94         kastjes boeren zwaluw                 26         kastjes huiszwaluw

 

Het project ErvenPlus wordt financieel ondersteund door de Provincie Noord-Brabant, Streekfonds Het Groene Woud en diverse gemeentes, waaronder de gemeente Landerd

 

 

Reacties zijn gesloten.