Demonstratie Walkantfrees 28 oktober 2016

161028-foto-1

Foto 1: Maar liefst ruim 40 belangstellenden voor een demonstratie van de walkantfrees bij de familie Dobbelsteen te Loosbroek!

Agrarisch Natuur Vereniging (ANV) de Maashorstboeren werkt nauw samen met andere partijen in het veld.

Deze keer werd in samenwerking met ZLTO en werktuigencoöperatie Den Buffel en Waterschap AA en Maas, op twee plaatsen in het gebied (Loosbroek en Odiliapeel) een demonstratie verzorgd van de zogenoemde ‘walkantfrees’.

De ANV’s in land van Cuijk (St. Tunnis, Groen Boxmeer en Raamvallei) waarmee de Maashorstboeren nauw samenwerken, hebben al enkele jaren goede ervaring met de walkantfrees.

Zij hebben deze machine overgenomen van het Waterschap (Aa en Maas).

Dit nadat het Waterschap de machine liet ontwikkelen en er proeven mee genomen had in Land van Cuijk.

 

Reden genoeg om de walkantfrees eens te demonstreren in het ‘Maashorstgebied’.

161028-foto-2

Foto 2: Mat van den Broek uit Wanroij legt haarfijn uit hoe de walkantfrees werkt.

Bij het schoonmaken van sloten komt elk jaar weer een heleboel maaisel op de grond van de boeren. Voor de boer betekent dit niet alleen opbrengstverlies, maar ook extra kosten voor het opruimen van een wal met maaisel. Laten liggen mag niet en afvoeren is duur.

Voor het Waterschap is het belangrijk dat het maaisel gauw weg genomen wordt om te voorkomen dat mineralen terugvloeien vanuit het maaisel richting watergang.

De walkantfrees kan op een aantal plaatsen uitkomst bieden. Dit omdat het werktuig de wal maaisel kort freest en circa 20 meter het land op gooit.

Voor een rendabel gebruik is het nodig dat de machine circa 7 km per dag kan bewerken. Door met een aantal boeren in een gebied samen werken is dat al snel realiseerbaar.

 

De machine werkt het mooiste als het droog weer is (een paar graden vorst is gunstig).

De grond is dan het beste te berijden en de onkruidwortels, die het land op geslingerd worden, drogen snel uit.

De walkantfrees kan zowel op bouwland als op grasland gebruikt worden.

Voor alle partijen is dit gunstig: de boer zit niet met een wal aan ongewenst materiaal te kijken en een rand van het perceel die verder niet goed productief te maken is en het Waterschap zit met veel minder uitspoeling van mineralen in de watergangen.

Extra voordeel van deze manier van werken is dat het organisch materiaal uit de watergang ver genoeg op het land komt en daar de bodem verrijkt met humus.

161028-foto-3

Foto 3: De walkantfrees aan het werk op een perceel van de familie Heeren te Odiliapeel.

 

 

 

 

 

 

 

 

161024-logo-balk-uitnodiging-wakantfrees

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten.