Inrichtings- en Beheerplan De Maashorst (2015-2019) reageren kan tot uiterlijk 29 mei.

gbd002graslandIn een ontwerp Inrichtings- en beheerplan (IBeP) heeft Stuurgroep De Maashorst beschreven hoe er de komende jaren wordt samengewerkt aan de inrichting en het beheer van de natuur in De Maashorst. Hierin wordt ook de samenhang tussen natuur, landbouw en recreatie in het gebied duidelijk. De Maashorst is van ons allemaal.

Reageren

Stuurgroep De Maashorst hecht er veel waarde aan dat de ontwikkeling van De Maashorst een open proces is, waarin zorgvuldig wordt omgegaan met wat er leeft bij maatschappelijke organisaties, individuele gebruikers van De Maashorst en de afzonderlijke gemeentebesturen.
Als u wilt reageren op het plan kunt u een reactie mailen naar programmabureau De Maashorst via s.schreurs@oss.nl. Dit kan tot uiterlijk 29 mei.

Reacties zijn gesloten.